KOKOUSKUTSU

Salmivaarantien tiekunnan vuosikokous
Kilpisjärven monitoimitalo
Tsahkalluoktantie 1, 99490 Kilpisjärvi
22.02.2020 klo. 12:00 (Suomen aikaa)

ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus.
 2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
 3. Läsnäolijoiden toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Kokouksen asialistan hyväksyminen.
 5. Tilikauden 2018/2019 tilinpäätöksen vahvistaminen.
 6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle.
 7. Vuoden 2019/2020 talousarvion vahvistaminen.
  • Päätetään yksityisen tien parantamisen valtionavustuksen hakemisesta.
 8. Perusmaksun (toimistokulujen) hyväksyminen kaudelle 2019/2020.
 9. Muistutus- ja perintäkuluista päättäminen.
 10. Kauden 2019/2020 tiemaksujen maksuunpanoluettelon vahvistaminen ja eräpäivän vahvistaminen. Tieyksikön arvo. Tilapäisen käyttömaksun peruste.
 11. Uuden tieyksikkölaskelman vahvistaminen kaudelle 2020/2021.
 12. Päätetään tilityksen tarkastuksen menettelystä.
 13. Muut asiat.
 14. Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja -aika.
 15. Kokouksen päättäminen.

Maksuunpanoluettelo ja tieyksikkölaskelma kaudelle 2020/2021 ovat nähtävillä tieisännöitsijällä, Pulkkatie 1, 99400 Hetta, Enontekiö, 03.02.-17.02.2020 välisenä aikana. Olisitko ystävällinen ja ilmoittaisit tulostasi puhelimitse, 040 6701 701.

Osakkailta pyydetään kirjallisena Salmivaarantien tiekunnan kehittämisehdotuksia 17.02.2020 mennessä hoitokunnan osoitteeseen (yllä) tai sähköpostiin: salmivaara@kilpishuolinta.com

Terveisin
Hoitokunta ja tieisännöitsijä