Salmivaarantien tiekunta
Hoitokunta
c/o Kilpis Huolinta – Kilpis Spedition
Pulkkatie 1, 99400 Enontekiö

KOKOUSKUTSU
Salmivaarantien tiekunnan vuosikokous
Kilpisjärven monitoimitalo
Tsahkalluoktantie 1, 99490 Kilpisjärvi
19.03.2022 klo 11:00 (Suomen aikaa)

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
3. Läsnäolijoiden toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen.
5. Tilikauden 2020/2021 tilinpäätöksen vahvistaminen.
6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle.
7. Vuoden 2021/2022 talousarvion vahvistaminen.
8. Perusmaksun (toimistokulujen) hyväksyminen kaudelle 2021/2022.
9. Muistutus- ja perintäkuluista päättäminen.
10. Kauden 2021/2022 tiemaksujen maksuunpanoluettelon vahvistaminen ja eräpäivän vahvistaminen. Tieyksikön arvo. Tilapäisen käyttömaksun peruste.
11. Uuden tieyksikkölaskelman vahvistaminen kaudelle 2022/2023.
12. Hoitokunnan valitseminen kaudelle 2022/2023.
13. Päätetään tilityksen tarkastuksen menettelystä.
14. Miten parannetaan tiedon saantia omistajavaihdoksista ja maksamattomien tiemaksujen perintää.
15. Muut asiat.
16. Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja -aika.
17. Kokouksen päättäminen.

Maksuunpanoluettelo 2021/2022 ja tieyksikkölaskelma kaudelle 2022/2023 ovat nähtävillä tieisännöitsijällä, Pulkkatie 1, 99400 Hetta, Enontekiö, 03.03.-17.03.2022 välisenä aikana. Olisitko ystävällinen ja ilmoittaisit tulostasi puhelimitse, 040 6701 701.

Osakkailta pyydetään kirjallisena Salmivaarantien tiekunnan kehittämisehdotuksia 17.03.2022 mennessä sähköpostiin: salmivaara@kilpishuolinta.com
Hetassa, Enontekiöllä 02.03.2022

Terveisin
Hoitokunta ja tieisännöitsijä