Velkommen til Salmivaarantie Veilags hjemmeside!

Her vil vi gi informasjon fra Veilaget, møter og aktuelle saker. Via kontaktskjema kan dere gi oss tilbakemeldinger og sende informasjon og tips til oss. Vi ønsker også at nye hytte- og tomteeiere melder kontaktopplysninger via skjemaet.

Salmivaarantie Veilag ble etablert i 2006 og det ligger i bygda Kilpisjärvi i Enontekiö kommune. Veilagsordningen er lovpålagt i Finland. Det private veinettet omfatter hovedveien Salmivaarantie og stikkveiene Rautupolku (Røyestien), Riekonmutka (Rypesvingen), Kammitie (Gammeveien), Kiirunantie (Fjellrypeveien), Tsahkaltie (Tsahkalveien), Kuikkatie (Storlomveien), Kaakkurintie (Smålomveien) og Uivelontie (Lappfiskandveien). Medlemskap er obligatorisk for alle som har sin eiendom i disse veiene.

Lov om private veier