TUNTURI-LAPIN YPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TIEDOTE 5

PL 60
99601 SODANKYLÄ 25.5.2019

ENONTEKIÖN VESI OY:N ASIAKKAAT KILPISJÄRVEN KYLÄLLÄ

ENONTEKIÖN VESI OY:N KILPISJÄRVEN ETELÄOSAN VEDENJAKELUALUEELLA KEITTOKEHOTUKSEN PURKU
Ruoka – ja juomaveden keittokehotus on purettu lauantaina 25.5.2019 Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella. Verkostoveden klooraus on lopetettu lauantaina 25.5.2019.

Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueen vedenottamon kaivo 1 vedestä ja verkostovedestä on otettu viimeisimmät vesinäytteet tiistaina 21.5.2019 ja torstaina 23.5.2019. Valmistuneiden vesituloksien perusteella keittokehotus on purettu ja verkostoveden klooraus on lopetettu 25.5.2019. Koliformisia bakteereita ja Escherichia coli – bakteereita ei ollut kaivovedessä eikä verkostovedessä.

Enontekiön Vesihuolto Oy toimittaa vettä Enontekiön kunnan Kilpisjärven kylän alueella kahdella erillisellä vedenjakelualueella. Vedenlaatuongelma on ollut ainoastaan eteläosan vedenjakelualueella.
Vedenlaatuongelman aikaan veden käyttäjillä on esiintynyt vatsaoireita kuten vatsakipuja ja pahoinvoinnin tunnetta, harvemmalla oksentelua tai ripulia. Otetuissa potilasnäytteissä ei kuitenkaan ole löytynyt taudinaiheuttajabakteereja, viruksia tai loisia, jotka olisivat vahvistaneet yhteyden talousveteen.

Lumen sulamisvedet ovat vaikuttaneet kaivo 1 veden laatuun aiheuttaen vedenlaatuongelman verkostovedessä. Maastokatselmuksessa 16.5.2019 on löytynyt yksi avoin pohjavesiputki, jota kautta lumen sulamisvedet ovat voineet vaikuttaa kaivo 1 kohdalla pohjaveteen. Vaikutus ei ole ulottunut vedenottamon kaivo 2 vedenlaatuun.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Tuula Yli-Ilkka, puh. 0400 396 863, tuula.yli-ilkka@sodankyla.fi ja
Enontekiön Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Lämsä, puh. 0400 393 798, kimmo.lamsa@enontekio.fi.

Outi Romakkaniemi
Ympäristöterveyspäällikkö