Salmivaarantien tiekunta
Hoitokunta
c/o Kilpis Huolinta – Kilpis Spedition
Harjuntie 79
99490 Kilpisjärvi

KOKOUSKUTSU
Salmivaarantien tiekunnan vuosikokous
Majatalo Haltinmaa, Naalikuja 1, 99490 Kilpisjärvi
11.02.2017 klo 11:00 (Suomen aikaa)

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen
5. Tilikauden 2014/2015 ja 2015/2016 tilinpäätöksien vahvistaminen
6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle
7. Vuoden 2016/2017/2018 talousarvion vahvistaminen (säännöt mahdollistavat 2 vuoden välein toteutettavat vuosikokoukset)
8. Perusmaksun (toimistokulujen) hyväksyminen 2016/2017/2018
9. Muistutus- ja perintäkuluista päättäminen
10. Kauden 2016/2017 tiemaksujen maksuunpanoluettelon vahvistaminen ja eräpäivän vahvistaminen. Tieyksikön arvo. Tilapäisen käyttömaksun peruste
11. Uuden tieyksikkölaskelman 2017/2018 vahvistaminen. Mahdolliset muutokset.
12. Kauden 2017/2018 tiemaksujen maksuunpanoluettelon vahvistaminen ja eräpäivän vahvistaminen. Tieyksikön arvo. Tilapäisen käyttömaksun peruste
13. Päätetään tilityksen tarkastuksen menettelystä
14. Tieisännöintisopimuksen vahvistaminen
15. Uuden hoitokunnan valitseminen vuosille 2017-2018
16. Muut asiat
17. Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja -aika
18. Kokouksen päättäminen

Maksuunpanoluettelo ja uusi tieyksikkölaskelma ovat nähtävillä tieisännöitsijällä, Harjuntie 79, Kilpisjärvi, 27.01.-11.02.2017välisenä aikana.
Osakkailta pyydetään kirjallisena Salmivaarantien tiekunnan kehittämisehdotuksia 01.02.2017 mennessä hoitokunnan osoitteeseen (yllä) tai sähköpostiin: salmivaara@kilpishuolinta.com

Kilpisjärvellä 15.01.2017
Terveisin
Hoitokunta ja tieisännöitsijä