Overskridelse av akseltrykk - dispensasjon

Maksimalt tillatt akseltrykk på Salmivaara privatveg er 2000 kg. Det er kun tillatt å overskride dette - ved dispensasjon og betaling for overlast - 0,60 Euro / tonnkilometer. Søknad om dispensasjon sendes på skjemaet nedenfor.

Husk å fylle ut skjemaet med nøyaktig leveringsadresse, kjøretøyets aktuelle vekt og evt. antallet turer, samt fullstendig faktureringsadresse.

Både transportør og vare-mottaker er ansvarlig for at denne ordning overholdes. Salmivaara Veglag vil både føre tilsyn med ordningen og gebyrlegge ekstra for uregistrerte transporter.