FJELL LAPPLANDS MILJØHELSETJENESTE MELDING 5

PL 60
99601 SODANKYLÄ 25.5.2019

ENONTEKIÖ VESI OYs KUNDER I KILPISJÄRVI LANDSBY

OPPFORDRING FOR Å KOKE MAT OG DRIKKEVANN OPPHEVES PÅ ENONTEKIÖ VESI OYs VANNDISTRIBUSJONSOMRÅDE PÅ SØRSIDA AV KILPISJÄRVI

Oppfordring for å koke mat og drikkevann ble opphevet lørdag den 25. mai på Kilpisjärvi sørsidas vanndistribusjonsområde. Kloring av vann er sluttet.

På Kilpisjärvi sørsidas vanndistribusjonsområdet i brønn 1 på vannstasjonen ble det tatt pr øver av vann og nettverksvann sist tirsdag den 21. mai og torsdag den 23. mai. Etter ferdige vannresultater er oppfordring for å koke vann opphevet og kloring av nettverksvann ble sluttet den 25. mai 2019. Det var ikke kolifromiske bakterier eller Escheria coli bakterier enten i brønnvann eller netverksvann.

Enontekiön Vesihuolto Oy leverer vann i Enontekiö kommune på to forskjellige vanndistribusjonsområder i Kilpisjärvi landsby. Problem med vannkvalitet har bare vært på sørsidas vanndistribusjonsområde.

Under kvalitetsproblemer med vann har det forekommet mageplager, som magesmerter, kvalm hos vannbrukere og få har hatt oppkast og diaré. Prøver som ble tatt av pasienter fant man likevel ikke bakterier, virus eller parasitter som hadde forårsaket sykdomme n eller som hadde sterket forbindelsen med husholdningsvann.

Smeltevann av snø har påvirket til vannkvaliteten i brønn 1 og forårsaket vannskvalitetsproblemen i nettverksvann. I terrengispeksjon den 16. mai 2019 fant man ett åpen grunnvannsrør og det er mulig at langs det har smeltevann av snø påvirket til grunnvann i brønn 1. Virkning har ikke nådd til vannkvalitet i brønn 2 på vannstasjonen.

Tilleggsinformasjon gir helseinspektør Tuula Yli-Ilkka, tlf. 0400 396 863, tuula.yli ilkka@sodankyla.fi
og administrerende direktør Kimmo Lämsä hos Enontekiön Vesihuolto Oy, tlf. 0400 393 798, kimmo.lamsa@enontekio.fi

 

Outi Rommakkaniemi
Miljøhelseansvarlig