Hei.

Laatumaa (selger) ønsker å høre på forhånd ideer og tanker om den ny felt 4 som kommer til Salmivaara hyttefelt. Hva synes du om utviklingen i området, hvem vil bygge den og hva tenker du om det kommer bade hytter og fast boliger til området? Hva synes du om dagens Salmivaara hyttefelt, utforming og situasjon?

Når reguleringsplan går fremover, da er det tid til å gjøre en offisiell uttalelse. Men nå dere kan sende tanker og ideer på forhånd til Kari Männistö til Laatumaa via e-post på engelsk eller på finsk.
kari.mannisto@metsa.fi

Info om felt 4
Reguleringsplanforslag