Salmivaarantien Veilag
Styret
c/o Kilpis Huolinta – Kilpis Spedition
Harjuntie 79
99490 Kilpisjärvi

MØTEINNKALLING
Årsmøte i Salmivaarantie Veilag
Majatalo Haltinmaa, Naalikuja 1, 99490 Kilpisjärvi
Lørdag 11.02.2017 klo 11:00 (obs! Finsk tid!)

SAKSLISTE
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder, referent, to person til å underskrive protokollen og tellekorps
3. Godkjenning av møteinnkalling, beslutningsmyndighet og dagsorden
4. Godkjenning av saksliste og evt. innmeldte saker
5. Godkjenning av årsregnskap 2014/2015 og 2015/2016
6. Innvilgelse konto- og ansvarsfrihet for styret
7. Godkjenning av budsjett til år 2016/2017/2018 (reglene gjør mulig at årsmøter holdes hvert andre år)
8. Fastsettelse av administrajonsgebyr og honorarer 2016/2017/2018
9. Fastsettelse av purre- og innkrevingsgebyr
10. Godkjenning av betalningsliste for den årlige veiavgiften og forfallsdato 2016/2017 Verdi til veienhetene. Godkjenning av en midlertidig veiavgift
11. Godkjenning av fordelingsnøkkel for veiavgiften 2017/2018. Eventuelle endringen.
12. Godkjenning av betalningsliste for den årlige veiavgiften og forfallsdato 2017/2018. Verdi til veienhetene. Godkjenning av en midlertidig veiavgift.
13. Bestemmes hvem som skal godkjenne regnskapet/hvem skal brukes som revisor.
14. Godkjenning av vei forvaltningsavtale
15. Valg av ett nytt styret i veilag 2017-2018
16. Eventuelle saker
17. Sted og tid hvor protokollen blir satt opp
18. Avslutning av møtet

Betalningsliste og en ny fordelingsnøkkel for bygge enheter kan ses hos veiforvalter Kilpis Huolinta – Kilpis Spedition, Harjuntie 79, Kilpisjärvi i perioden 27.01-11.02.2017.
Styret ber medlemmer i veilaget sende skriftlig forslag til utvikling av veilaget senest 01.02.2017 til adresse ovenfor eller til e-post: salmivaara@kilpishuolinta.com

Kilpisjärvi 15.01.2017
Med vennlig hilsen
Styret og veiforvalter

«Dette er en oversettelse av finsk møteinnkalling»