Kortversjon av hva som ble bestemt i Salmivaarantie Veilag møte

Den 26.1.2019 ble det holdt Salmivaarantie Veilag møte i flerbrukshall i Kilpisjärvi.

I møtet vi bekreftet årsregnskap fra 2016/2017 & 2017/2018 og godkjent budsjett til sesong 2018/2019.

Vi godkjent ny veienheten bergning for sesong 2018/2019 og 2019/2020. Ny bergning er utarbeidet med veilede fra Lantmäteriverket. Betalningsliste for den årlige veiavgift og midlertidig veiavgift ble også godkjent. Verdi til veienheten i sesong 2018/2019 er 0,196€ og adminstrasjongebyr er 31,13€. Veiavgift regninger skal sendes ut i slutten av februar og forfallsdato er 15.3.2019. Purregebyr er 50,00€.

Ernst & Young oy skal godkjenne regnskapet også i fremtiden og veilag skal bruke dem som revisor.

Det ble diskutert om ny vei lov som trådte i kraft 1.1.2019.

Møteprotokoll og alle vedlegg kan ses hos Kilpis Huolinta – Kilpis Spedition fra 1.2.2018