Den 19.03.2022 ble det holdt Salmivaarantie Veilag møte i flerbrukshall i Kilpisjärvi.

I møtet vi bekreftet årsregnskap fra 2020/2021 og godkjent budsjett til sesong 2021/2022. Betalningsliste for den årlige veiavgift og midlertidig veiavgift ble også godkjent og veiavgift av midlertidig bruk er 0,60€/ton-kilometer. Verdi til veienheten i sesong 2021/2022 er 0,240216€ og adminstrasjongebyr er 33,65€. Veiavgift regninger er sendt ut 24.03.2022 og forfallsdato er 26.04.2022. Purregebyr er fortsatt 50,00€ (privatveiloven 42 § og inkassoloven 10 d §) . Ny veienheten beregning for sesong 2022/2023 er godkjent.

Ernst & Young Oy skal godkjenne regnskapet også i fremtiden og veilag skal bruke dem som revisor.

Møteprotokoll og alle vedlegg kan ses hos Kilpis Huolinta – Kilpis Spedition fra 21.03.2022.