Den 05.06.2021 ble det holdt Salmivaarantie Veilag møte i flerbrukshall i Kilpisjärvi. Møtet er utsatt på grunnen av Covid-19 begrensninger. Bare nødvendige lovpålagte saker ble diskutert på møtet.

I møtet vi bekreftet årsregnskap fra 2019/2020 og godkjent budsjett til sesong 2020/2021. Betalningsliste for den årlige veiavgift og midlertidig veiavgift ble også godkjent og veiavgift av midlertidig bruk er 0,60€/ton-kilometer. Verdi til veienheten i sesong 2020/2021 er 0,08118€ og adminstrasjongebyr er 23,58€. Veiavgift regninger er sendt ut 06.06.2021 og forfallsdato er 23.06.2021. Purregebyr er fortsatt 50,00€. Ny veienheten beregning for sesong 2021/2022 er godkjent.

Ernst & Young Oy skal godkjenne regnskapet også i fremtiden og veilag skal bruke dem som revisor.

Møteprotokoll og alle vedlegg kan ses hos Kilpis Huolinta – Kilpis Spedition fra 07.06.2021.