MØTEINNKALLING

Salmivaarantie veilag årsmøte
Kilpisjärven monitoimitalo (flerbrukshall/skole)
Tsahkalluoktantie 1, 99490 Kilpisjärvi, Finland.
22.02.2020 kl. 12:00 (OBS! Finsk tid!)

SAKSLISTE
1. Åpning av møtet.
2. Valg av møteleder, sekretær, to person til å underskrive protokollen og tellekorps.
3. Godkjenning av møteinnkalling, beslutningsmyndighet og dagsorden.
4. Godkjenning av saksliste og evt. innmeldte saker.
5. Godkjenning av årsregnskap 2018/2019.
6. Innvilgelse konto- og ansvarsfrihet for styret.
7. Godkjenning av budsjett til år 2019/2020.
– Bestemmes om søking statlig tilskudd for å forbedre en privat vei.
8. Fastsettelse av administrajonsgebyr og honorarer til sesong 2019/2020.
9. Fastsettelse av purre- og innkrevingsgebyr.
10. Godkjenning av betalningsliste for den årlige veiavgiften 2019/2020 og forfallsdato. Verdi til veienheten. Godkjenning midlertidig veiavgift.
11. Godkjenning av ny veienheten beregning for sesong 2020/2021.
12. Bestemmes hvem som skal godkjenne regnskapet.
13. Andre saker.
14. Sted og tid hvor protokollen kan ses.
15. Avslutning av møtet.

Betalningsliste og ny veienheten beregning kan ses hos veiforvalter, Pulkkatie 1, 99400 Enontekiö i perioden 03.02-17.02.2020. Vær så snill og ta kontakt på forhand hvis du kommer, +358 40 6701 701.

Styret ber medlemmer i veilaget sende skriftlig forslag til utviklinger av veilaget senest 17.02.2020 til adresse ovenfor eller til e-post: salmivaara@kilpishuolinta.com

Med vennlig hilsen
Styret og veiforvalter

«Dette er en oversettelse av finsk møteinnkalling»