Heisan!

Her er nyheter og informasjon fra Salmivaarantie veilag fra i år og til neste år.

Brøyting & snørydding

Veilaget har forlenget vedlikeholdsavtalen med Tunturikone Ay om brøyting i det kommende vinterhalvåret (sesong 2019/2020). Snørydding fra egen tomt/hytte hører ikke til veilag og det må avtales med entreprenør.

De som har en privat avtale med Tunturikone, Esa Aidantausta om snørydding på egen tomt, må huske å sende navn- og adresseforandring til ham, veilag gjør ikke det. Ved eierskifte må man avtale om private brøyteregninger med en ny eier. Ubetalte private fakturaer medfører at snøryddingen slutt på den eiendommen. Husk å ta kontakt (tlf/sms) i god tid før du ankommer til hytte.

Tunturikone ay

Esa Aidantausta +358 400 210 104 (helst tekstmelding)

Antti Kalttopää +358 40 7515 733. Antti snakker norsk og samisk.

Årsmøte

Årsmøte avholdes i begynnelse i år 2020 i Kilpisjärvi flerbrukshall (skole). Det blir behandlet de lovpålagte sakene, årsregnskap, budsjett, veiavgift og nye veienhetene i møte. Offisiell møteinnkalling vil bli sendt senere. Hvis dere ønsker at vi skal håndtere noen sak som gjelder veilag i møte, må dere ta å kontakt og sende inn informasjon til veiforvalter på forhand.

Vektrestriksjon

Maksimalt tillatt akseltrykk på Salmivaara privatvei er 2000kg. Det er kun tillatt å overskride dette, ved dispensasjon og betalning for overlast. Det er bestemt i årsmøte at trafikk som overskride vektgrense, må betale 0,60€ / tonnkilometer. Så når dere bestille gods, grus osv. til hytte og vektgrensen overskrides, ber vi at dere ta kontakt til veiforvalter og melde mengde som går over vektgrense. Dere kan bruke skjemaet som finnes på veilagets hjemmeside www.salmivaara.fi eller send informasjon til e-post salmivaara@kilpishuolinta.com Husk å skriv leveringsadresse, total vekt på transport, antall kjøringer og faktureringsadresse.

Snøscooter og ATV kjøring

Det er IKKE tillat å kjøre med snøscooter i grøftene pga. ising problemer som er forårsaker flom på veier om våren.  Det ligger også både dreneringsrør og strømkabler på bunnen av grøftene, om disse blir skadet, dette fører til kostbare reparasjoner.

Det kommer fremdeles klager om kjøring med ATV og barnescooter. Der er IKKE tillatt å kjøre på veier eller i terrenget, unntatt på egen tomt.  Det kreves førerkort samt at ATV’n er registrert for å kjøre på veier. Ta hensyn til dine naboer slik at alle kan nyte hyttekosen uten forstyrrelser. Foreldre må lære sine barn disse reglene.

Andre saker

Lapeco (søppelservice) vil minne at alle husker å sette søppelconteiner til stativ eller til søppelhus i nærheten av veikanten. Det blåser veldig ofte her oppe og søppelconteinere som er uten stativ/søppelhus går ned til marka.

Store mengder veistikker/brøytestikkervorsvinner kontinuerlig og det gjør veibrøyting vanskelig og skaper ekstra kostnader til veilag. Informere også barn at det er forbudt å ta av veistikker!

Veiforvalter, Kilpis Huolinta ønsker at hytte- og tomteeiere melder ny/endret kontaktopplysninger via kontaktskjema som er i hjemmeside eller direkte via e-post:

salmivaara@kilpishuolinta.com eller SMS +358 40 6701701.

Med vennlig hilsen, Salmivaarantie Veilag