Lyhyesti Salmivaarantien tiekunnan kokouksesta

Salmivaarantien tiekunnan kokous pidettiin lauantaina 11.02.2017 Majatalo Haltinmaassa Kilpisjärvellä. Tässä lyhyesti mm. mitä kokouksessa on päätetty ja mistä on keskusteltu.

Kokouksessa vahvistettiin 2014/2015 & 2015/2016 tilinpäätökset sekä hyväksyttiin talousarvio vuosille 2016/2017 & 2017/2018. Yksimielisesti hyväksyttiin, että perusmaksu (toimistokulut) on kaikilla osakkailla saman suuruinen. Perusmaksu on kaudella 2016/2017 á 29,72€ ja kaudella 2017/2018 á 31,43€.

Vahvistimme kausien 2016/2017 ja 2018/2019 tiemaksujen maksuunpanoluettelon sekä tilapäisen käyttömaksun perusteen. Kauden 2016/2017 tiemaksujen eräpäivä on 15.03.2017 ja laskut tullaan lähettämään lähiaikoina.
– Kaudella 2016/2017 tieyksikön arvo on 0,375€ ja tilapäinen käyttömaksu 0,60€ tonnikilometri.
– Kaudella 2018/2019 tieyksikön arvo on 0,3492€ ja tilapäinen käyttömaksu 0,60€ tonnikilometri.

Kokouksessa esitettiin, että hoitokunta laatii tai laadituttaa Maanmittauslaitoksen uusien ohjeiden mukaisen uuden tieyksiköinnin päätettäväksi vuosikokoukseen 2018/2019. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kilpis Huolinta – Kilpis Speditionin kanssa tehty tieisännöintisopimus vahvistettiin yksimielisesti.

Hoitokunta esitti, että tiekunnan tilintarkastajaksi valittaisiin KHT Jari Karppinen, ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

Mökkiläisiä kehotettiin seuraamaan uusien syksyllä pystytettyjen lumiaitojen tehokkuutta. Lumiaidat on pystytetty pahimpiin tuiskupaikkoihin.

Metsähallituksen kanssa on neuvoteltu ”Fält 3” tien sorastuksesta kesällä 2017. Päätöstä Metsähallitukselta ei ole vielä tullut, että osallistuvatko he kustannuksien jakamiseen.

Kilpisjärven Ladut ry pyysi esittelemään vapaaehtoisen latumaksun, jotta Salmivaaran alueen latuverkostoa voidaan ylläpitää. Vapaaehtoinen latumaksu lähetetään mökkiläisille tiemaksujen yhteydessä.

Osa mökkiläisistä toi kokouksessa esille hajuhaittaongelman ja pyysivät apua ongelman eteenpäin viemiseksi. Osaan mökeistä on ilmaantunut erittäin pistävä viemärin haju, haju on myös mökkien ulkopuolella. Asia on otettu esille jo kolme vuotta sitten ja silloin mm. Enontekiön kuntaan ollaan oltu yhteydessä. Asiasta on puhuttu aiemmin kunnan kanssa ja asia otetaan eri kanavien kautta uudelleen esille. Kunta on huomauttanut, että jätteet viemäriin murskaavat myllyt on kielletty, ne voivat aiheuttaa ongelmia jäteverkostossa. Osassa mökkeja haju on ollut ajoittain häiritsevän voimakas. Kyse ei ole mistään hajulukko-ongelmasta tai että lattiakaivoissa ei olisi tarpeeksi vettä. Voimakasta hajua esiintyy myös Salmivaaran ulkoalueella. Alueella olevista eräistä putkista tulee maastoon viemärijätettä keväisin, tieisännöitsijä käy dokumentoimassa tilannetta keväällä. Kokouksessa suositeltiin, että mökkiläisten tulisi kirjata ylös päivämäärät, ajat ja paikat kun hajua esiintyy. Hoitokunta on asiasta yhteydessä Enontekiön kunnan terveystarkastajaan ja Kilpisjärven jäteverkoston hoitajaan.

Kokouksen pöytäkirja sekä liitteet ovat nähtävillä 30 päivää Kilpis Huolinta – Kilpis Speditionilla.